Gözyaşı FM

Gözyaşı FM

Gözyaşı FM,

Radyonun dinleyicisiyle paylaştığı slogan Mevlanaca Sımsıcak’tır. Dini bir yayın politikası uygulayan radyo, yayınlarında ilahilere yer vermektedir.  Radyonun sohbet konuları ise dinleyicilerin dini konularda sorduğu soruların cevaplanması şeklinde Dizayn edilmiştir.  Tasavvufi ilahi dinlemekten hoşlanan kişilerin bu radyo istasyonunu dinlemelerini tavsiye ederiz. Gözyaşı FM, dini temalar işlemekte ve dinleyicisine bu temaları vererek bilgilenmelerini sağlamaktadır.   Ayrıca yayın akışı içerisinde haber bültenlerine de yer vererek dinleyicisine gündemdeki tüm gelişmelerden haberdar etmektedir. Radyonun yayınladığı programların başlıklarından bahsetmek gerekirse, Beyaz Yolculuk, Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana, Bayezid-i Bistami Diyarından Esintiler, Gönül Sofrası, Hanımca, Bir Genç Kız Uyanıyor, Kur’an-ın Gölgesinde, Hayata Merhaba, Can Ahmed’tir.

İlahinin tanımını yapmak gerekirse; Allah'ı veya çeşitli kutsal kişi ya da varlıkları övmek amacıyla bestelenen sözlü dinî şarkılardır. Bu şarkılarda kullanılan müzik aletleri kişiyi dinlendirecek ses çıkışlarına sahiptir. Yumuşak sesler içerisinde dinlenilen ilahiler insanı etkilemektedir. İlahi kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. "Ey Tanrım!" anlamı taşımaktadır. İlahiler dinlerin ve inançların önemli parçalarından biridir. Farklı dinlerin farklı ilahileri ve farklı bakış açıları vardır. Bu ilahilerin kutsal metinlerin bir bölümünü oluşturdukları ve kutsi bir mahiyete sahip oldukları için kişi dinlerken kendinden geçmektedir. Genelde ilahiler Allah’ı övmek ve ona dua etmek için yazılmıştır. En büyük aşkın O’na aşk olduğunu ilahilerin içinde belirterek onun büyüklüğünü vurgulamak ve bunu paylaşmak bir ibadettir. Bu ilahiler belirli makamlarda okunan dini, tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklindedir. 77’li ,8'li ve 11'li hece ölçüsü ile yazılır.